Tagged: minion

LEAGUE OF LEGENDS MINION 0

ZMENA LEAGUE OF LEGENDS MINION SYSTÉMU

Nedávno prišla správa od RiotRepertoir o pripravovaných zmenách pre League of Legends minion systém. Môže táto zmena narušiť získavanie zlata? RiotRepertoir: Ahoj všetci! Pre Patch 8.7 máme pripravených hneď niekoľko zmien týkajúcich sa cannon minionov....